Scroll to top
sk

O nás

Spoločnosť R-Cargo bola založená v roku 1997. Od počiatku bola pre nás prvoradá kvalita poskytovaných služieb. Rozvíjali sme ju na základe predchádzajúcej praxe z práce u leteckých spoločností. Naše snaženie je korunované veľkým okruhom spokojných klientov. Od prepravy jednoduchých zásielok sme postupne prešli k omnoho zložitejším. Sortiment prepravovaného tovaru sa neustále rozširuje. Spolupracujeme s mnohými leteckými spoločnosťami po celom svete.

Služby

– Preprava živých zvierat, ktorá dnes tvorí veľkú časť objemu našich letecky prepravovaných zásielok.

– Preprava ľudských orgánov na transplantáciu.

– Preprava neživého materiálu, najmä rôzne obchodné tovary, osobné veci či produkty rôznych firiem.